facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Wniosek złożony

  2010-05-05 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

WNIOSEK ZŁOŻONY

W piątek do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku został zawieziony wniosek o dotację unijną. Projekt "Energia odnawialna - instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko" został napisany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013. Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku. Działanie 5.4. Rozwój energetyki oparty na źródłach odnawialnych.

Link do listy złożonych wniosków


Ocena wniosku pozytywna

  2010-06-02 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Trzeci etap za nami

OCENA STRATEGICZNA - pozytywna
Dnia 30 czerwca 2010r. nasz wniosek został przekazany do ostatniej fazy konkursu o dofinansowanie, otrzymując pozytywną ocenę formalną i wykonalności, został skierowany do oceny strategicznej.


Solary - pełny sukces

  2010-07-06 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Jesteśmy coraz bliżej celu

Jutro 7 lipca 2010r., w sali herbowej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku członkowie zarządu MTG w składzie Aleksander Szopa, Eugeniusz Lisiecki, Tomasz Krauze wraz z Burmistrzem Miastka Romanem Ramionem podpiszą umowę z Marszałkiem Województwa Mieczysławem Strukiem gwarantującą dotację unijną na montaż instalacji solarnych w Miastku. Projekt “Energia odnawialna – instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko” Gratulujemy wytrwałym członkom stowarzyszenia MTG


Podpisanie umowy na dofinansowanie

  2010-08-18 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE NASZEGO PROJEKTU

Dziś 18 sierpnia 2010.r. w sali herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów w ramach projektów RPO.

FOTO RELACJA 


To zobaczymy na swoich dachach

  2010-09-29 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Co znajdzie się na naszych dachach

 Kolektor słoneczny WATT 4000 SU
 

Kolektor słoneczny o największej wydajności na świecie, potwierdzonej certyfikatem Solar Keymark n0=0,84.Wyróżnia go większa powierzchnia absorbera, 10 rurek przepływowych, lepsza izolacja i szyba antyrefleksyjna Centrosolar. Kolektor osiąga wysoką sprawność przy zachowaniu identycznych wymiarów zewnętrznych. Kolektor płaski z dwoma króćcami przyłączeniowymi 22 mm. WATT 4000 SU L to kolektor w wersji malowanej.

...czytaj więcej


INFORMACJA PRASOWA ZARZĄDU MTG

  2010-09-28 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informacja Prezesa Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego o wyborze najkorzystniejszej oferty

W imieniu Zarządu MTG jak również w imieniu Komisji Przetargowej informuję Państwa, że w dniu dzisiejszym tj. 28-09-2010 Komisja Przetargowa w składzie:

1) Sylwia Bartczak - przewodnicząca komisji

2) Jan Śliwa -sekretarz komisji

3) Sylwester Bilski -członek komisji

4) Witold Starzyński -członek komisji

5) Bogdan Hnat -członek komisji

dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę systemów solarnych w ramach przygotowanego projektu pt. „Energia odnawialna – instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych.

...czytaj więcej


Wybór oferty

  2010-09-28 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 LINK DO oryginalnego artykułu

Energia odnawialna-instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko.

MTG -341/02/2010 Miastko, dnia 28.09.2010r.

Wykonawcy,
Strona internetowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: „Energia odnawialna-instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko”.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z informacjami o :
- wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zwierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

...czytaj więcej


Podspisanie umowy

  2010-10-19 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Dnia 22 pażdziernika 2010r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Miastku sala 10 odbędzie się podpisanie umowyna wykonanie systemów solarnych z firmą "Envirotech" Sp. z.o.o w Poznaniu. Firma ustali harmonogram instalacji systemów solarnych który będzie opublikowany na naszej stronie stronie.

Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony


Otrzymaliśmy pożyczkę

  2010-11-29 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

W dniu 8 listopada 2010r. , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dla Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego krótkoterminowej pożyczki w kwocie 2 000 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Energia Odnawialna - Instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko". W wyniku realizacji projektu zamontowano 279 instalacji solarnych, co pozwoliło nam uzyskać efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji na poziomie: CO2 -123,02 Mg/a ; CO -0,31 Mg/a ; SO2 - 0,28 Mg/a ; NO - 0,27 Mg/a ; pył 0,09 Mg/a.

PŁASKIE KOLEKTORY SŁONECZNE - 805 szt. 

POWIERZCHNIA CZYNNA 1507,765 m2 

Ilość uzyskanej energii 2713,977 Gj/rok

ORYGINALNY DOKUMENT


Instalacja solarów

  2010-12-04 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informacja ws. udzielenia udzieleniu pożyczki w wysokości 2 mln. złotych na realizację projektu pt.: ,, Energia Odnawialna – Instalacje Solarne dla mieszkańcówMiasta i Gminy Miastko”

W dniu 24.11.2010r została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzieleniu krótkoterminowej pożyczki w wysokości 2 mln na realizację naszego projektu. Oprocentowanie udzielonej pożyczki wynosi 4% w stosunku rocznym
bez żadnych kosztów pośrednich (prowizji itp.) co pozwoli na całkowite pokrycie realizowanego projektu. 

KOMUNIKAT WS. REALIZACJI INSTALACJI SOLARNYCH

...czytaj więcej


poprzednia 4  5  6  7  8  9  10  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.