facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Szkolenie podnoszące kwalifikacje pracownicze.

  2014-06-19 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Zarząd MTG informuje, że w dniu 19-06-2014r. rozpoczęło się bezpłatne szkolenie dla 16 osób z gminy Miastko mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i uzyskanie nowych uprawnień w zawodzie. Szkolenie pozwoli na uzyskanie kwalifikacji na eksploatację i dozór urządzeń instalacji elektryczych do 1 KV (uprawnienia SEP), oraz  certyfikaty na montaż ogniw fotowoltaicznych i urządzeń odnawialnych źróddeł energii. Kurs skierowany jest do przedsiębiorstw i ich pracowników zainteresowanych uzyskaniem takich uprawnień. Uzyskanie w/w uprawnień jest bezpłatny. Zorganizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku przy współpracy zarządu MTG ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oddział w Szczecinie. Wykładowcami są pan Jerzy Kołodziejczyk i pan Olgierd Kleszcz, całość zorganizował pan Marek Śliwa z firmy PROEKO CONSULTING ze Szczecina, który jest jednocześnie przedstawicielem firmy "SELFA" Szczecin producenta paneli fotowoltaicznych.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu zapisy na 2 turę szkolenia prowadzi biuro MTG ul. Grunwaldzka 1 czynne w
Poniedziałek  - 1400 - 1700
Środa             - 1400 - 1700
Piątek            - 1100 - 1400

Liczba miejsc ograniczona (16 osób). Szkolenie skierowane jest do firm i pracowników z gminy Miastko.
Serdeczne podziękowania panu Markowi Śliwie organizatorowi szkolenia, oraz dyrektorowi ZSOiT Miastko Bogdana Hnata za udostępnienie pomieszczeń wykładowych.


Podsumowanie konferencji

  2014-06-20 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Szanowni Państwo
W dniach 12-13 czerwca 2014r. w Miastku odbyła się IV konferencja poświęcona ochronie środowiska, energetyce i odnawialnym źródłom energii. Organizatorami byli:
- Starosta Bytowski
- Burmistrz Miastka
- Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego.
Tegoroczna edycja, która odbywała się pn. „Niezależność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwania na lata 2014-2020” trwała dwa dni:
- pierwszy dzień – Centrum Informacji Turystycznej w Miastku,
- drugi dzień Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku.
Konferencja przebiegała pod honorowym patronatem Pana Jana Kozłowskiego – posła do Parlamentu Europejskiego.
Konferencję otworzyli:
Starosta Bytowski – Jacek Żmuda Trzebiatowski
Burmistrz Miastka – Roman Ramion
Prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego – Aleksander Szopa.

...czytaj więcej


Konferencja 12-13-06-2014

  2014-06-09 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

SZANOWNI PAŃSTWO

W imieniu Starosty Bytowskiego, Burmistrza Miastka oraz Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego - organizatorów IV konferencji poświęconej ochronie środowiska, poszanowaniu energii oraz inwestycjom z zakresu odnawialnych źródeł pragniemy zaprosić Państwa do udziału w cyklicznej konferencji pod hasłem
‘’Niezależność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna – nowe wyzwania na lata 2014-2020‘’.

Podczas konferencji pragniemy zaprezentować następujące tematy:

  • Samorządowa gospodarka niskoemisyjna
  • Projekty inwestycyjne w obszarach ochrony środowiska, energetyki i zielonej energii
  • Perspektywy finansowania projektów OZE na lata 2014-2020
  • Możliwości pozyskania krajowych środków  inwestycyjnych (NFOŚ i GW,WFOŚ i GW )
  • Sposoby i możliwości przygotowania oraz finansowania projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, stowarzyszeń, fundacji itp.

...czytaj więcej


Biuro MTG czynne

  2014-05-23 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze informuje. W gmachu Urzędu Gminy Miastko (wejście od strony BGŻ) czynne jest biuro. Informacje można uzyskać pod nr. tel. 644 747 781 Godziny pracy biura:
Poniedziałek  - 1400 - 1700
Środa             - 1400 - 1700
Piątek            - 1100 - 1400


Składka członkowska MTG

  2014-05-23 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informujemy, że składka członkowska na okres 1 roku wynosi 40zł, należy ją wpłacić na konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko
nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410
. Dziękujemy za regularne wpłaty.


Walne Zebranie Członków MTG

  2014-03-24 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Dnia 20 marca 2014r., w sali kinowej MGOK w Miastku odbyło się Walne Zebranie członków naszego stowarzyszenia. Zebranie rozpoczął prezes Aleksander Szopa witając wszystkich zgromadzonych. Po przedstawieniu programu zebrania prezes przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej zarządu. Komisja Rewizyjna po przedstawieniu swojego sprawozdania wnioskowała o udzielenie absolutorium. W wyniku głosowanie jawnego jednogłośnie Zarząd MTG otrzymał absolutorium za działania w roku 2013r. Prezes podziękował pracownikom urzędu Gimy a zwłaszcza wydziałowi promocji z naczelnikiem Konradem Remelskim na czele, dyrektorowi MGOK Miastko Januszowi Gawrońskiemu i jego pracownikom, dyr. OSiR Lechowi Warsińskiemu i jego pracownikom oraz wszystkim którzy pomogli w realizacji imprezy integracyjnej "Łączy nas Słońce" w ostatnią sobotę sierpnia która będzie cykliczną imprezą naszego Stowarzyszenia. W zebraniu zabrał głos burmistrz Miastka Roman Ramion stwierdzając, że Gmina , Urząd i MTG są w swoich działaniach skazani na siebie w realizacji projektów OZE. Przewodniczący zebrania Mieczysław Czarnecki zakańczył zebranie życząc wszystkim cierpliwości w oczekiwaniu na kolejne rozdanie środków z dotacją unijną.


Solary nadal możemy montować

  2014-03-24 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Drodzy Państwo w II naszym projekcie "Słońce w naszych domach" zainstalowaliśmy blisko 400 zestawów instalacji solarnych do uzyskania ciepłej wody użytkowej. Miło nam, że że aż tylu nam zaufało. Informujemy, że jest jeszcze możliwość instalacji. Zainteresowanych proszę o kontakt z wykonawcą firma PPHiU "IWEX" Iwona Szuta tel. kontaktowy 693 356 206.

Informujemy rownież, że aby zostać członkiem MTG poza wpłatą 40zł w poczet składki za rok na konto Stowarzyszenia BGŻ Miastko nr 46 2030 0045 1110 0000 0277 2410 należy również pobrać, wypełnić i dostarczyć na adres: Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze 77-200 Miastko ul. Grunwaldzka 1 deklaracji


Fundacja dla Miasteckiego szpitala

  2014-02-10 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      


Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu informuje, że na rachunku bankowym Fundacji zostało otwarte subkonto dla  Szpitala w Miastku pod hasłem „Miastko”.  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław nr konta
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 z dopiskiem  DAROWIZNA NA CELE OCHRONY ZDROWIA "Miastko". Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie choćby najdrobniejszą kwotą nasz szpital.


 


Jesteśmy blisko realizacji kolejnego projektu

  2014-01-21 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Dnia 19 stycznia 2014r. z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy faks o następującej treści: " Uprzejmie informujemy, że wniosek pt. "Poprawa efektywności energetycznej i likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę kotłów centralnego ogrzewania w gospodarstwach domowych w gminie Miastko - przygotowanie dokumentacji projektowej", przyjęty do konkursu 10.2.2._2 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.2. Informacja, komunikacja i przygotowanie projektów..... Po dokonaniu oceny strategicznej przez Grupę strategiczną ds. przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 uzyskał pozytywną ocenę strategiczną  i został przekazany na posiedzenie Zarządu Województwa Pomorskiego jako rekomendowany do wyboru...".


Projekt polega na wymianie kotłów C.O w 650 gospodarstwach domowych w gminie Miastko. Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie internetowej. Zarząd ustali termin Walnego Zebrania i opracuje ankiety dotyczące w/w projektu.


 


PRZEGLĄD TECHNICZNY

  2013-11-14 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Od dnia 15 listopada rozpoczyna się kolejny przegląd techniczny zestawów solarnych zamontowanych w projekcie MTG „Energia odnawialna - instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko”. Przegląd jest obowiązkowy i bezpłatny, wynika z warunków gwarancji firmy "Envirotech" z Poznania.

WSZELKIE AWARIE Z TEGO PROJEKTU NALEŻY ZGŁASZAĆ W SEKRETARIACIE UMiG MIASTKO
WYPEŁNIAJĄC DRUK AWARII
(pobierz duk)
 


 


poprzednia 1  2  3  4  5  6  7  8  9  następna 
Copyright by www.mtg.miastko.pl.