facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki
 


Etapy realizacji

  2009-08-24 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

"Energia odnawialna instalacje solarne dla mieszkańców Miasta i Gminy Miastko"

 1. Zawiązanie Stowarzyszenia i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 2. Przeprowadzenie prezentacji mającej na celu zapoznanie uczestników spotkania z zasadami działania instalacji solarnych
 3. Zdiagnozowanie potrzeb społeczeństwa "ANKIETA" Zorganizowanie wystawy solarów w ramach Dni Miastka w dniu 20.06.2009r.
 4. Spotkanie z chętnymi do przystąpienia do projektu i przedstawienie informacji o działaniach MTG w sali kinowej w Miastku w dniu 26.06.2009r. godzina 1800
 5. Przyjęcie wpłat, deklaracji członkowskich i uczestnictwa w projekcie do dnia 10 lipca 2009 r. termin nieprzekraczalny, po tym terminie nie ma możliwości przystąpienia do projektu
 6. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "MTG" 15 lipca 2009 r.
 7. Przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej montażu instalacji solarnej Przygotowanie wniosku do UE wraz z kompletem załączników
 8. Złożenie wniosku ( 5.10.2009r do 13.11.2009r.) po zmianach (maj 2010r. czerwiec 2010r.)
 9. Ocena wniosku przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego na etapach: - formalnym, - wykonalności, - strategicznym.
 10. Podpisanie umowy na realizację projektu wraz z dotacją (zrealizowane 18 sierpnia 2010r.)
 11. Wyłonienie wykonawcy robót montażowych w drodze przetargu (obecnie zrealizowane 28 września 2010r.)
 12. Podpisanie umów z wykonawcą i realizacja projektu (obecnie zrealizowane - październik 2010r.)
 13. :)
 14. Odbiór robót i rozliczenie projektu


Finansowanie prejektu 2009

  2009-08-12 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

I. FINANSOWANIE PROJEKTU

Finansowanie projektu można podzielić na dwa elementy:

- koszty kwalifikowane (materiały, instalacja solarna kompletna) 75% tych kosztów pokrywa Unia Europejska

- koszty niekwalifikowane (robocizna za montaż instalacji solarnych) w całości pokrywa każdy uczestnik projektu

System solarny wraz z instalacją

  • 25% wkład własny (+ koszt instalacji solarów - robocizna)
  • 75% dotacja z funduszu Unii Europejskiej
 1. Koszt dokumentacji technicznej (koszt poza dotacją i wkładem własnym)
 2. Składka członkowska 5 zł miesięcznie płatna za 1 rok z góry
 3. Odsetki od kredytu w przypadku realizacji projektu proporcjonalnie od 75% wartości wybranego zestawu

...czytaj więcej


poprzednia 5  6  7  8  9  10  
Copyright by www.mtg.miastko.pl.