facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki

II Konferencja Proekologiczna

  2013-03-18 08:42:39  Eugeniusz Lisiecki      

Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Starostwo Powiatowe w Bytowie oraz Urząd Miejski w Miastku byli organizatorami II konferencji proekologicznej “Energetyka odnawialna a rozwój gmin”. Konferencja trwała dwa dni i miała na celu pokazanie tego, co w ekologii udało się zrobić po pierwszej konferencji.
Organizatorzy, a przede wszystkim działacze Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego mieli się czym pochwalić, bowiem wzrosła świadomość proekologiczna wśród społeczności miasteckiej. Udało się zrealizować wielki projekt – instalacji urządzeń solarnych na prawie trzystu budynkach w gminie, a obecnie realizowany jest kolejny projekt dla czterystu rodzin w kilku gminach, w tym w Miastku. Sukcesem MTG jest też powołanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych powołanie kierunku – technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.

Konferencja zaczęła się w czwartek spotkaniem w ZSOiT, gdzie zebranym zaprezentowano historię szkoły, a osobom zasłużonym dla powstania nowego kierunku i pracowni praktycznej nauki zawodu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wręczono statuetki. Goście zwiedzili też nową pracownię, chwaląc jej unikatowe i nowoczesne wyposażenie. Odbyły się też rozmowy biznesowe z przedstawicielami firm z branży energetyki odnawialnej. W piątek, 15 marca w Centrum Informacji Turystycznej konferencję połączono z Konwentem Burmistrzów i Wójtów.

Wśród gości byli m.in. senator Roman Zaborowski, poseł Stanisław Lamczyk i Ryszard Świlski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Zebrani wysłuchali kilku prezentacji i referatów, m.in. dr inż Bogdana Sedlera z Gdańska na temat – “Metoda utylizacji odpadów komunalnych przy pomocy technologii plazmowych”, a także pracowników naukowych Politechniki Koszalińskiej i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Konferencję zakończyła prelekcja przedstawiciela Faberconsulting – “Efektywność energetyczna a rozwój społeczności lokalnych”. Z ciekawą propozycją dla gminy Miastko wystąpili przedstawiciele Energi, stworzenie w Miastku gminy niezależnej energetycznie, SMART CITY. Pokłosiem konferencji będą kolejne rozmowy pomiędzy przedstawicielami świata nauki, biznesu i samorządów, które będą miały na celu jeszcze większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rozwoju gmin.

Copyright by www.mtg.miastko.pl.