facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki

SERCEM ZA SERCE

  2021-01-24 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Sprawozdanie nr 1/01/2021

Dotyczące zbiórki pieniędzy na pomoc dla szpitala miejskiego w Miastku pod nazwą  ,,Sercem za serce”

 

W oparciu o Ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych .. Zarząd Społecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi w Miastku powołanemu przez Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze składa sprawozdanie  o wynikach zbiórki publicznej ofiar w gotówce i sposobie zużytkowania zebranych środków


 

 

  1. W okresie od 07-04-2020 do 31-12-2020 dokonano dobrowolnych wpłat na konto (w formie wpłat na wskazane subkonto Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego) na łączną kwotę: 8.018,38 zł ( słownie złotych: osiem tysięcy pięćset osiemnaście złotych trzydzieści osiem groszy).
  2. Całą kwotę przekazano na wskazane konto Szpitala miejskiego w Miastku.
  3. O wynikach zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych środków podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w/w:
  1. Strona internetowa www.mtg.miastko.pl
  2. Dziennik Bałtycki
  3. Głos Pomorza
  4. Portal internetowywww.miastko.pl  www.miastko24.pl

    IV. Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego dokonał kontroli wydatkowania przekazanych środków

 

                                                                                                Aleksander Szopa

Prezes Zarządu MTG

Copyright by www.mtg.miastko.pl.