facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki

PODPISANIE UMOWY

  2020-12-03 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

 

Komunikat Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego

         Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego informuje, że 3 grudnia 2020 roku w Centrum Informacji Turystycznej Aleksander Szopa Prezes Zarządu wraz z Mieczysławem Czarneckim Skarbnikiem Zarządu, podpisali umowę na wykonanie zadania pod nazwą „ Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji fotowoltaicznych i 12 pomp ciepła CO, wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii  o łącznej mocy 1.149,10 kWp – jako element „wyspy energetycznej” / Miasteckiego Klastra Energii, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w przetargu z zachowaniem rygorów obowiązujących w Unii Europejskiej. Ostatecznie po szeregu odwołań przetarg został skutecznie i prawomocnie zakończony.

     

       Wykonawcą została firma FlexiPower Group Sp. z o.o. z siedzibą w Kudrowicach. Wykonanie dokumentacji projektowej ww. instalacji , ich montaż, opomiarowanie oraz oznakowanie będzie wykonane przez firmę montażową.

W najbliższym czasie zostanie przedstawiony harmonogram wykonania poszczególnych etapów. Rozpoczynamy od audytów energetycznych przeprowadzanych na Państwa posesjach.

        Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku realizacja projektu będzie wykonana do dnia 31 grudnia 2021 roku. W załączonym do umowy harmonogramie robót określono, że wykonawca rozpocznie prace projektowo-montażowe od
4 stycznia 2021 roku.

       Jednocześnie informujemy, że wartość kontraktu wynosi 6 569 063, 51 zł brutto. Środki finansowe w 85% pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, p0oddziałenie 10.3.1 Odnawialne źródła energii wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy: RPPM.10.03.01-22-0066/16-00. Pozostałe 15% stanowi wkład uczestników projektu, członków Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego.

Zarząd MTG szczególnie dziękuje wszystkim członkom Komisji Przetargowej powołanej ze składu członków stowarzyszenia, wykonujących swe obowiązki całkowicie społecznie. Zarząd dziękuje również Członkom Stowarzyszenia za wyrazy wsparcia i cierpliwość. Zarząd jest pewien, że wsparcia i cierpliwości wystarczy Nam wszystkim co najmniej do chwili zakończenia tego projektu. Zapewniamy jednocześnie, że nie jest to nasze ostatnie działanie.

 

                     Prezes Zarządu

                                                           Aleksander Szopa 

Copyright by www.mtg.miastko.pl.