facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki

Informacje bieżące

  2019-01-29 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informacja Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego dotycząca działań statutowych w obszarze inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy MTG. Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego w Miastku informuje, że z początkiem 2019 roku  podjęliśmy działania zmierzające do pozytywnego rozstrzygnięcia projektu fotowoltaicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na montaż 259 instalacji fotowoltaicznych, oraz 14 pomp ciepła dla indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Miastko, a także czterech gmin ościennych (Trzebielino, Koczała, Tuchomie, Lipnica). W projekcie uwzględniono zamontowanie urządzeń odnawialnych źródeł energii dla siedmiu budynków użyteczności publicznej i instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku biura Lokalnej Grupy Działania ,,Pojezierze Bytowskie” z Tuchomia. W ramach tych działań, Prezes MTG wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Miastku uczestniczyli w spotkaniu z v-ce Marszałkiem Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Celem tego spotkania było uzyskanie informacji instytucji zarządzającej projektem RPOWP o szansach uzyskania dofinansowania na złożony przez nas wniosek. Przypomnieć należy, iż nasz projekt w trakcie oceny strategicznej uzyskał 75% punktów i uzyskał minimum procentowe określone w regulaminie konkursu. Jednakże 24 wnioski  otrzymały punktację nieznacznie wyższą od naszej wyczerpując alokację 121 mln.zł środków przeznaczonych na ten konkurs. W związku z powyższym Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował, że w razie pojawienia się oszczędności w projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, wolne środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie naszego projektu. Oszczędności te wynikają z różnicy kursowej waluty w stosunku do złotego, oszczędności poprzetargowe i premie za terminowe i bezkolizyjne wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez woj. pomorskie. Taką informację uzyskaliśmy w trakcie wizyty w Urzędzie Marszałkowskim. Informujemy, że nie został określony termin realizacji projektu, natomiast jednym z możliwych rozwiązań dofinansowania jest transzowy system pomocowy, rozłożony na trzy etapy w miarę środków możliwych do przekazania na ten cel.

Na wrześniowym Walnym Zebraniu Członków MTG przyjęliśmy jednogłośnie decyzję o przeczekaniu tego trudnego dla Zarządu jak i dla Państwa okresu z nadzieją na szczęśliwe, korzystne rozstrzygnięcie. Odnosząc się do rozpoczętego projektu wymiany pieców centralnego ogrzewania, w którym planujemy składać wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko lub innych dających możliwość dofinansowania od 70% do 85% kosztów kwalifikowanych gdyż uważamy, iż tylko takie dofinansowanie gwarantuje rentowność i ekonomiczność ze względu na rosnące ceny ekogroszku  i pelletu. Zarząd stwierdza na podstawie odbiorów dokumentacji projektowej (do dnia 28-01-2019r odebrało 11 osób na 330),
że program ,,Czyste powietrze ” nie spełnia Państwa oczekiwania w takiej formie z powodu zbyt skomplikowanej procedury i wielkości dofinansowania. Liczymy na bardziej przyjazne konkursy do których zachęcamy Państwa licząc również na Państwa cierpliwość. Zarząd MTG informuje, że monitoruje na bieżąco możliwości pozyskania środków inwestycyjnych na realizację w/w projektów. Mogą wystąpić możliwości aplikowania o środki z norweskich lub szwajcarskich w ramach Europejskiego Funduszu Gospodarczego, którego poziom dofinansowania wynosi do75% kosztów kwalifikowanych.

Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w roku 2019. Dobrego zdrowia  i wzajemnego szacunku i cierpliwości. Cieszmy się z  tego co do tej pory udało się Nam Wspólnie zrobić mając nadzieję na więcej.

Z wyrazami szacunku

Prezes MTG

Aleksander Szopa

Copyright by www.mtg.miastko.pl.