facebook
 
Menu główne

Menu tematyczne

Archiwum

Ciekawe linki

Trwają prace nad kolejnym projektem

  2016-12-07 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Informacja dla uczestników projektu realizowanego przez  Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze dotycząca montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła

 

W dniu 24.11.2016r. w sali kinowej MGOK w Miastku odbyło się zebranie chętnych do uczestnictwa w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii”. Celem spotkania było przekazanie przez Zarząd MTG niezbędnych informacji i wzorów dokumentów, jakie należy złożyć, aby móc uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Te zagadnienie omówił Prezes MTG kolega Aleksander Szopa.

Na zebraniu podjęto też uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego pełnomocnictwa do składania oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu i zachowania 5-cio letniego okresu trwałości projektu.

Udzielono również Zarządowi MTG upoważnienia do występowania w imieniu członków MTG – uczestników w projekcie przed właściwymi organami administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów dla prawidłowej realizacji projektu.

W/w pełnomocnictwo i upoważnienie mają obowiązywać do końca trwałości projektu.

Email adresata:
Nadawca:
Twój adres email::
przepisz kod z obrazka:
Copyright by www.mtg.miastko.pl.