Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

WYBÓR OFERTY

W związku z realizacją projektu solarnego pod nazwą "SŁOŃCE W NASZYCH DOMACH" Zarząd MTG informuje:
Dnia 12 lutego 2013r. została podpisana umowa o dostawie systemów solarnych pomiędzy firmami PPHiU "IWEX" p. Iwona Szuta z Miastka - wykonawca projektu a firmą "GALMET" z Głubczyc reprezentowaną przez pana Prezesa Roberta Galarę - producent i dostawca zestawów solrnych w obecności Pana Burmistrza Miastka Romana Ramiona i Prezesa MTG Aleksandra Szopy....czytaj więcej

Jednocześnie informujemy, iż decyzja o wyborze firmy Watt na dostawę systemów solarnych nie mogło być zrealizowane ze względu na wycofanie oferty w/w firmy. Oferta firmy "GALMET" była drugą ofertą jaką posiadał Zarząd MTG (oferta udokumentowana certyfikatami, i niezbędną dokumentacją techniczną z solarami o podwójnej harfie) z 10-cio letnią gwarancją. Podjęcie decyzji odbyło się w dniu 08 lutego 2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy Miastko na spotkaniu Zarządu poszerzonego o przedstawicieli wszystkich gmin uczestniczących w projekcie, wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu firmy "GALMET" spełniają wymagania niezbędne w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiWG. (dokumenty są dostępne w linku do niniejszego pisma (Certyfikat , raport z testów).

Dalszy przebieg prac realizacyjnych projektu:
Od dnia 18-02-2013r. rozpoczęcie inwentaryzacji przez wykonawcę i określenie wstępnego kosztorysu i terminu montażu. Wykonawca "IWEX" Iwona Szuta omówi wszystkie szczegóły.
Od 10-03-2013r. rozpocznie się montaż urządzeń solarnych na Państwa Posesjach.
Termin zakończenia projektu 30 listopada 2013r.
Wszystkie sprawy dotyczące projektu prosimy kierować do Zarządu MTG tel. 696 021 351, lub drogą e-mail mtg.miastko@wp.pl lub do wyznaczonych koordynatorów. Jeżeli widzicie Państwo potrzebę spotkania się w waszych gminach i omówienia spraw związanych z realizacją projektu Zarząd MTG pozostaje do Państwa dyspozycji.

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2013-02-19 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-26 20:31:58