Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Ogłoszenie o przetargu

Miasteckie towarzystwo Gospodarcze ogłosiło przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz 12 instalacji wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii

Dokumentacja przetargowa

Wyjaśnienia do przetargu

Sprostowanie do ogłszenia

Unieważnienie przetargu
Unieważnienie przetargu

=============================

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 266 instalacji wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz 12 instalacji wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii

Postępowanie przetargowe 29-06-2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

   

 

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2020-06-23 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-25 13:11:04