Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju regionalnego

W dniach 09-10 czerwca  2016r w Miastku odbyła się dwu dniowa konferencja pn.

   ,,Odnawialne Źródła Energii  szansą rozwoju  regionalnego,, w której gospodarze  Roman Ramion  Burmistrz Miastka, Bogdan Hnat Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku  oraz  Aleksander Szopa  Prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego postanowili o  dwu etapowym przeprowadzeniu  corocznej imprezy o tematyce ochrony środowiska, powietrza i inwestycjach w OZE.

     W pierwszym dniu  w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych odbył się  I Ogólnopolski Konkurs pn.,,Technik OZE wszystko może”, który składał się z etapów : praktycznego i teoretycznego, oceniane były zespoły drużynowo oraz indywidualnie. Odbywał się on na zasadach egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Do udziału w konkursie przystąpiły:  Szkoła z Miastka ,Ustki, Słupska,  Swarożyna, Kartuz i Torunia. Zwyciężyła drużyna  gospodarzy ZSOiT  z Miastka przed ZSB Słupsk
i ZSIŚ z Torunia.

     Drugi dzień Konferencji odbył się w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku w której uczestniczyli m.in. Hanna Zych- Cisoń, Wicemarszałek woj. Pomorskiego Mariusz Łuczyk, Leszek Waszkiewicz Starosta Bytowski, Zbigniew Batko Wicestarosta Bytowski, Mirosław Batruch Przewodniczący Komisji rolnictwa Sejmiku woj. Pomorskiego, Samorządowcy Burmistrzowie i Wójtowie województw Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, przedstawiciele Szkół Wyższych i Instytutów Badawczo-Rozwojowych, Szkół Średnich, Dyrektorów, Prezesów i  pracowników  Samorządu i Spółek, Instytucji (WFOŚi GW, Spółka ENERGA), Stowarzyszeń, Fundacji, oraz członkowie i przedsiębiorcy skupieni w  MTG i Spółce Energetycznej działającej na terenie naszej Gminy m.in. Pan Bolesław  Prondziński – który podzielił się w czasie konferencji swoimi  bardzo trafnymi  spostrzeżeniami dot. działalności w obszarze OZE czy Pan Adam Molak. Bardzo cieszy fakt uczestnictwa w konferencji  miasteckich Radnych Rady Powiatu oraz Rady Gminy licznie przybyłych, co daje nadzieję na dalszy konstruktywny dialog społeczny dot. zasadności  przedsięwzięć w obszarze OZE dla mieszkańców, przedsiębiorców i samorządu Gm. Miastko.

      Wystąpienia i prelekcje  dr. Inż.Tadeusza Żurka Kierownika  Referatu Planowania Energetycznego Urzędu Marszałkowskiego, dr. Elżbiety Syrda  Prezesa Bałtyckiego Klastra "sEaEnergia" z Kołobrzegu, dr.inż. Moniki  Zajkowskiej  Rektor Wyższej Hanzeatyckiej  Szkoły Zarządzania w Słupsku, dr.inż. Tomasza Kaczmarczyka adiunkta Instytutu Maszyn Przepływowych przy PAN w Gdańsku  oraz gospodarza  Romana Ramiona wskazywały na szanse rozwoju regionalnego poprzez inwestycje w Odnawialne Żródła Energii na możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju lokalnej gospodarki, na tworzenie obywatelskich struktur społecznych, również o charakterze biznesowym.

         Takim typowym przykładem są działania Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, które oprócz  realizacji dotychczasowych dwóch projektów z dofinansowaniem środkami Unijnymi  związanych z montażem ponad 600 instalacji paneli solarnych na  ciepłą wodę  użytkową dla indywidualnych gospodarstw domowych,  działają w obszarze społecznym m. in. zbiórka pieniędzy na miastecki szpital (ponad 100 tys.zł), czy inne.                                

    Przedstawione plany przez Prezesa Aleksandra Szopę to: przygotowane 214 dokumentacji technicznych do projektu montażu paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w systemie prosumenckim dla mieszkańców gm. Miastko, to wymiana piecy Centralnego Ogrzewania z wysokoemisyjnych na biomasę ok. 500 gosp. Domowych (wynikające z przeprowadzonej ankiety), kilkanaście  przydomowych wiatraków i pomp ciepła, co będzie możliwe już niebawem po uruchomieniu unijnych środków w ramach RPO dla woj. Pomorskiego, liczymy na co najmniej 75% dotacji co będzie możliwe już w III kwartale tego roku. Inne  działania w obszarze OZE to powstała w ubiegłym roku  Spółka Energetyczna  pod nazwą Energia Odnawialna  Spólka Z.o.o ,skupiająca  25 przedsiębiorców współudziałowców których  jednym z celów są inwestycje w Odnawialne Zródła Energii. Na dzień dzisiejszy jest przygotowana dokumentacja techniczna dla budowy  dwóch  farm Fotowoltaicznych o mocy po 0,5 MW każda a docelowo przygotowujemy się do  przygotowania dokumentacji na kolejne dwie farmy. Pierwsza z udziałem Gminy Miastko  (inwestycja przy Hydroforni 0,6 MW), oraz inna o mocy 1MW z udziałem  innych podmiotów gospodarczych i firm do wstąpienia których w struktury Spółki już dzisiaj serdecznie zapraszamy (już jest zdeklarowanych 33 firmy, o szczegółach,  możliwościach i warunkach  przystąpienia na zasadach współudziałowców poinformujemy  już wkrótce w lokalnych mediach).

       Zwieńczeniem  prowadzonych przez nas działań ma być połączona z działaniami samorządowymi z Burmistrzem Miastka inwestycja o charakterze lokalnym o wymiarze strategicznym na rozwój Gminy budowa "Gminnego  Centrum  Zarządzania  Energią", (tzw.Wyspa Energetyczna), której celem byłyby inwestycje w OZE, produkcja energii cieplnej, elektrycznej - czyli wytwarzanie i zużywanie jej w Gminie przez mieszkańców, firmy, przedsiębiorstwa, instytucje gminne,  powiatowe przy współudziale wymienionych instytucji, by na końcu można było utworzyć  Miejskiego Operatora Energetycznego (MOE), który zarządzalby wytworzoną energię na potrzeby Gminy (np. Szpitala, gimnazjum, szkół i innych placówek, ale też firm działających na terenie Gminy. Inwestycje OZE indywidualne mieszkańców, przedsiębiorców, samorząd, MTG, Spółki wszystkie  tworzą tzw. wartość dodaną  dla Promocji Gminy, dla każdego z nas tworząc powietrze i lokale środowisko o wiele bardziej przyjaznym. Dodając  do tego hasło "Miastko bramą do natury" stajemy się wszyscy współudziałowcami  świadomego budowania efektywności  energetycznej o której wszyscy prelegenci wskazywali w swoich wystąpieniach.

     Mimo mało sprzyjających w ostatnim okresie warunków do rozwoju Żródeł Odnawialnych to w wystąpieniu przedstawiciela Polskiego Rządu Pana Mariusza Łuczyka Wicewojewody Pomorskiego dało się usłyszeć  pozytywne aspekty dla Miasteckich działań zarówno w aspekcie społecznym (MTG), biznesowym (Spółka Energetyczna), samorządowym (Urząd Gminy), a w całości dla zbudowania "Gminnego Centrum Zarządzania Energią", o  wsparciu którym zapewniła Pani Hanna Zych- Cisoń w imieniu Marszałka Województwa  Pomorskiego, Starosta i inni którzy działania nasze oceniają jako Lidera  województwa w energetyce a zwłaszcza Energetyce Odnawialnej, co jest dla nas szczególną satysfakcją, pokazującą jak ważne jest wspólne działanie wszystkich uczestników życia publicznego w szczególności w relacjach Społeczeństwo – Władza  za co bardzo dziękujemy. 

Aleksander Szopa.

 

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2016-06-10 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2016-06-13 08:28:52