Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Działania MTG na 2016

Szanowni Państwo

Jak co roku, Zarząd MTG przedstawia Państwu informacje dotyczące działalności stowarzyszenia w 2015r.

Głównym kierunkiem działań, jakie podejmował Zarząd było przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych (PV).

W drugim kwartale ubiegłego roku pojawiła się możliwość skorzystania ze środków z tzw. „starego rozdania” (2007-2013) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w obszarze OZE, tj. na montaż paneli PV z 90% dofinansowaniem. Lista beneficjentów tego programu nie obejmowała stowarzyszeń pozarządowych. Stąd też MTG nie mogło samodzielnie realizować projektu. Była możliwość przystąpienia do projektu wspólnie z Gminą Miastko – z przyczyn od nas niezależnych nie doszło do realizacji.

Mając na uwadze przyszłe projekty dotyczące OZE Zarząd MTG podjął decyzję o przygotowaniu indywidualnych projektów technicznych dla zainteresowanych członków MTG. Dokumentacja dotyczy projektu „Montaż paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Miastko” i jest podstawowym warunkiem uczestnictwa i aplikacji w projekcie. W wyniku analizy ofert Zarząd MTG podjął decyzję, że dokumentację przygotuje firma EKOWODROL w Koszalinie reprezentowana przez Pana Michała Sondeja.

Dokumentacja zawiera następujące informacje:

- warunki techniczne stropodachów (ich wytrzymałość, wpływ wiatru);

- odpowiednie mocowanie i możliwości posadowienia paneli PV;

- horyzontalność i stopień nachylenia paneli PV;

- zabezpieczenie przed porażeniem prądem;

- zabezpieczenie przeciwpożarowe;

- wielkość i możliwości instalacji paneli PV;

- wstępny kosztorys (100% ceny);

- uzysk energetyczny.

Do dnia dzisiejszego opracowano 189 indywidualnych projektów technicznych. Wielkość energetyczna całej instalacji PV w rozproszeniu wynosić będzie ponad 1MW, a wartość tego przedsięwzięcia to kwota ponad 9 mln złotych. Planujemy uzyskanie dofinansowania do realizacji projektu z funduszy UE na poziomie min. 70%.

Dalsze działania Zarządu MTG to udział w negocjacjach pn. „Inteligentne Specjalizacje Pomorza” w celu pozyskania dofinansowania do realizacji projektu PV. 28 stycznia 2016r. jest planowane rozstrzygnięcie negocjacji z Urzędem Marszałkowskim.

Oprócz realizacji w/w projektu planujemy realizację projektów dotyczących:

- wymiany pieców c.o. na niskoemisyjne,

- montaż pomp ciepła,

- montaż wiatrowni przydomowych,

- dalszy montaż paneli solarnych na ciepłą wodę użytkową.

 

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2016-01-14 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 18:00:12