Artykuł pochodzi ze stronny www.mtg.miastko.pl
Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze

Przegląd techniczny

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji w dniach od 1.08.2012 r. do 31.08.2012 r. przystępujemy do wykonania rocznego przeglądu gwarancyjnego zestawów solarnych zamontowanych w 279 obiektach mieszkalnych objętych umową nr 342/MTG/2/2010 z dn. 22.10.2010 r.

Przeglądy wykonywać będzie uprawniony serwisant Pan Marian Szuta.

Prosimy o umożliwienie dostępu do urządzeń dla serwisanta i podanie wszelkich wad i usterek zauważonych w ciągu 1 roku użytkowania

Zarząd MTG

opublikował: Eugeniusz Lisiecki
data publikacji: 2012-07-30 00:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-30 18:22:03